Rss | Tags | SiteMap设为首页 | 收藏本站
您所在的位置:首页 > 繁体字大全 > 正文
繁体字大全
热门
繁体字大全

郰:汉字郰的意思、解释、字义、来源

人气:15

基本字义

zōu   ㄗㄡˉ
  1. 同鄹。

方言集汇

  • 粤语:zau1
  • 客家话:[海陆丰腔]zeu1[梅县腔]zeu1[台湾四县腔]zeu1[客英字典]zeu1

《康熙字典》

  • 《酉集下》《邑字部》 ·郰 ·康熙筆画:15 ·部外筆画:8
  • 《唐韻》《正韻》側鳩切《集韻》甾尤切,音鄒。《說文》魯下邑,孔子之鄕。《左傳·襄十年》郰人紇抉之,以出門者。《註》郰,魯縣。 又姓。《禮·檀弓》孔子少孤,不知其墓,問于郰曼父之母。 又通作鄹。《論語》孰謂鄹人之子知禮乎。 又通作陬。《史記·孔子世家》孔子生魯昌平陬邑。 又《集韻》緒纂切,音選。亭名。在新豐。 俗作。*考證:〔《禮·檀弓》孔子少孤,不知父墓,問于郰曼父之母。〕 謹照原文父墓改其墓。〔《史記·孔子世家》孔子生于昌平陬邑。〕 謹照原文于改魯。

说文解字

  • 《卷六》《邑部》 ·郰
  • 魯下邑。孔子之鄉。从邑取聲。側鳩切

English

birthplace of Confucius, a place in Shandong
标签:
网站首页 | 繁体字转换器 | 在线留言 | 网站地图